print

Hoofdpunten in het Nederlands

Wat is deze World Database of Happiness voor iets?

Waar is die database voor nodig?

Wat kun je er mee?

Wetenschappelijke publicaties over geluk in Nederlandse taal

Resultaten van onderzoek naar geluk in Nederland

Meewerken aan groter geluk

Erasmus Happiness Economics Research Organization EHERO

Voorbeelden van van antwoorden op vragen over geluk op basis van onderzoek:
Maakt geld gelukkig?
Is geluk maakbaar?
Is geluk voor de dommen?

Voorbeelden van opmerkelijke uitkomsten van geluksonderzoek
Werkelozen zijn minder tevreden met hun leven, maar voelen zich even prettig als werkenden
Ongelijkheid in geluk nam af in westerse landen, ondanks toenemende inkomensongelijkheid
ZZPers zijn tevredener met hun werk, maar minder tevreden met hun leven