print

Waar is die database voor nodig?

Groter geluk vereist kennis over geluk en toegankelijkheid van die kennis
Rationele bevordering van geluk vereist kennis over geluk en kennis over geluk vereist wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek alleen is niet genoeg, de resultaten moeten ook toegankelijk worden gemaakt voor mensen en organisaties die er iets mee kunnen. Op zijn minst moet de kennis toegankelijk voor intermediars zoals wetenschapsjournalisten, consultants, docenten en voorlichters.

Veel van de wetenschappelijke kennis over geluk is slecht toegankelijk
Er wordt inmiddels al veel onderzoek naar geluk gedaan, maar de resultaten van dat onderzoek zijn slecht toegankelijk. Dat komt doordat het woord ‘geluk’ (happiness) in verschillende betekenissen wordt gebruikt en doordat onderzoeksverslagen verspreid zijn over boeken en artikelen uit verschillende disciplines die gepubliceerd worden in verschillende talen en ook vaak een andere technische terminologie gebruiken. Daardoor is zelfs voor specialisten niet meer te overzien welke feiten over geluk inmiddels zijn vastgesteld.

Ter illustratie: Als je in Google Scholar (alleen academische publicaties) zoekt op ‘happiness’ krijg je 2.500.000 hits en dat valt niet te overzien. De Bibliografie van de World Database of Happiness bevat nu 15.000 wetenschappelijke publicaties over geluk in de zin van levensvoldoening, waarvan ongeveer de helft een empirische studie rapporteert waarin een acceptabele meting van geluk is gebruikt. 7.500 studies is nog steeds veel, maar het is doenlijk de resultaten daarvan in kaart te brengen.

Resultaten archief als oplossing
De toegankelijkheid van verricht wetenschappelijk onderzoek naar geluk kan verbeterd worden door:
1) Selectie van onderzoek over geluk in de zin van ‘levensvoldoening’
2) Beschrijving van de resultaten daarvan in een standdaardvorm en terminologie
3) Classificeren van die onderzoeksresultaten naar kenmerken, zoals de onderzochte mensen en gehanteerde technieken, zodat makkelijk kan worden vastgesteld of het onderzoek al iets heeft opgeleverd wat men zoekt
4) Gratis toegankelijke presentatie op internet
Dit is wat de World Database of Happiness doet.
Deze techniek is nieuw. We noemen het een ‘resultaten archief’ (finding archive)

Analogie met gezondheid: Bevordering van gezondheid vereist eveneens ontwikkeling van kennis en er wordt enorm veel onderzoek naar gezondheid gedaan. De resultaten van dat onderzoek worden systematisch bij elkaar gebracht in systemen zoals de Cochrane database van medische trials. De groei van kennis over gezondheid heeft er mede voor gezorgd dat we nu langer leven in goede gezondheid dan ooit in de menselijke geschiedenis. Wat lukt met gezondheid moet ook kunnen met geluk.

Voordelen van continu ‘oogsten’ van uitkomsten van onderzoek naar geluk
o Voor toepassing op specifieke terreinen:
– Aanzienlijk goedkoper dan zelf steeds onderzoek doen
– Vaak beter dan wat een ingehuurde consultant kan bieden
– Zicht op verschillen naar tijd, plaats en type mensen
o Voor bevordering geluk in het algemeen:
– Efficiente cumulatie van wetenschappelijke kennis over geluk
– Daardoor sturen op feiten i.p.v. op geloof

Terug naar hoofdpunten in het Nederlands