print

World Database of Happiness: Wat kun je er mee?

Wat voor kennis biedt de database?
– Hoe gelukkig mensen zijn; de gemiddelde Nederlander of doelgroepen zoals gepensioneerden
– Wat die mensen meer of minder gelukkig maakt; bijvoorbeeld of ze gelukkiger worden van een hoger inkomen
– Wat geluk met die mensen doet, bijvoorbeeld of ze er productiever door worden

Wat doet de database met die kennis?
– Voorselectie van onderzoek op geluk in de zin van levensvoldoening. Dit voorkomt veel spraakverwarring.
– Vergelijkbaar maken van onderzoeksresultaten door beschrijving in standaardvorm en terminologie
– Toegankelijk maken door presentatie op internet en geavanceerd zoeksysteem
– Voorwerk voor meta-analyse, waarbij trend uit meerdere onderzoeken gekwantificeerd wordt
Voorbeelden van meta-analyses met World Database of Happiness:
Effect van consumptie op geluk
Effect van stedelijk groen op geluk
Effect van gelukstraining op geluk

Wat heb je aan die kennis als bedrijf of bedrijfstak?
– Zicht op bestaande kennis, zonder daarvoor een literatuurstudie te hoeven doen
– Zicht op geluk in je doelgroep
– Hoe gelukkig zijn die mensen? Wat bepaalt hun geluk?
– Sluit mijn product en communicatie daarop aan?
– Zicht op geluk van je personeel
– Hoe gelukkig zijn je mensen? Meer of minder dan in vergelijkbare beroepen? Wat bepaalt hun geluk?
– Sluit mijn personeelsbeleid daarop aan?

Voorbeeld gezond eten:
Analyse van 20 studies toont dat eten van groente en fruit bijdraagt bij aan groter geluk..
– Die kennis kan worden uitgedragen in voorlichting en reclame
– Deze kennis is ook van belang voor diverse beleidskeuzen, zoals aanbod in bedrijfsrestaurants en belastingtarief voor groente en fruit
– Dat effect blijkt voor iedereen te gelden, dus geen specifiek doelgroepbeleid vereist

Voorbeeld rijkdom en geluk
Analyse van 15 studies toont dat financieel bezit bijdraagt aan geluk, al is het effect kleiner dan je zou denken.
– Op basis van die kennis kan een bank met goed fatsoen spaarders werven. (Helaas is nog niet duidelijk hoeveel spaargeld optimaal is voor wat voor type klanten)
– Schuld drukt geluk, althans consumptief krediet. Terughoudendheid met rood staan dus geboden

Weten mensen zelf niet beter wat ze gelukkig maakt?
Nee, want wat mensen denken dat ze gelukkig maakt spoort vaak niet met wat feitelijk bijdraagt aan hun geluk.
Als consumenten meer betalen voor iets, b.v. een vrijstaand huis, betekent dat nog niet dat ze daar ook echt gelukkiger van worden. Verantwoord verkopen vereist dus dat je weet dat je product echt bijdraagt tot geluk van de gebruiker en dat je je richt op de mensen die er het meest baat bij hebben.

Wat heb je aan die kennis als je wilt bijdragen aan groter geluk in het algemeen?
o Basis voor gelukseducatie: Antwoord op vragen als:
– Kun je je geld beter besteden aan ervaringen dan aan spullen?
– Wordt je gelukkiger van meer vrije tijd?
o Bron van informatie voor personeelsbeleid: Antwoord op vragen als:
– Welke arbeidsvoorwaarden dragen meest/minst bij tot geluk?
– Zijn gelukkige werkers productiever?
– Werken gelukstrainingen?
o Bron van informatie voor overheidsbeleid. Antwoord op vragen als:
– Hoeveel draagt welvaartgroei bij tot geluk in rijke landen?
– Hoeveel sociale zekerheid is geluksoptimaal in die landen?

De World Database of Happiness ontving in 2021 de Award for the Betterment of the Human Condition van de International Association for Quality of Life Studies (ISQOL)

Terug naar overzicht hoofdpunten in Het Nederlands