print

Meewerken aan groter geluk

Zonder kennis geen groter geluk
Bevordering van geluk vereist kennis over geluk; net als bij bevordering van gezondheid. Gelukspolitiek en advies op basis van ongefundeerd geloof heeft tot grote ongelukken geleid.
Kennis over geluk vereist niet alleen onderzoek, maar ook dat de resultaten daarvan overzichtelijk op een rijtje worden gezet, zodat die kennis ook kan worden toegepast.

Toegankelijk maken van bestaande kennis gaat niet vanzelf
Het ‘overzichtelijk op een rijtje zetten’ van onderzoeksresultaten is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist beschrijving van de resultaten in een standaardvorm en terminologie. Dat is specialistenwerk en kost gemiddeld 4 uur per ‘finding’. Het onderzoek naar geluk groeit nu zo hard (800 nieuwe studies per jaar) dat we met met de beperkte mankracht niet meer kunnen bijhouden. De helft van het verrichte onderzoek is nog niet ingevoerd in de World Database of Happiness en blijft daardoor grotendeels onbenut.

Bevorder geluk door het toegankelijk maken van kennis over geluk te ondersteunen
Steun van ‘supporting partners’ is daarom zeer gewenst. Supporting partners werken mee aan groter geluk door de groeiende wetenschappelijke kennis over geluk in kaart te laten brengen. Dat kan op twee manieren:

Ondersteun het oogsten van resultaten van geluksonderzoek op eigen terrein
Stel ons in staat om de database op uw terrein up-to-date te houden. Op basis daarvan maken wij dan periodiek de balans op in een overzichtsartikel, zoals dit artikel over het effect van gezond eten op geluk.
Zo kan een uitzendorganisatie het onderzoek over geluk van flexwerkers laten bijhouden en kan een bank zorgen dat de groeiende kennis over geluk van spaarders in kaart wordt gebracht.

Ondersteun de database als geheel
Help ons om de database ook op andere onderwerpen up-to-date te houden en om de techniek van dit finding archive te blijven ontwikkelen.

Geinteresseerd? Vraag dan de brochure aan of download die hier.

Terug naar hoofdpunten in het Nederlands