print

Erasmus Happiness Economics Research Organization EHERO

De World Database of Happiness is een project van de Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De missie van EHERO is bijdragen aan groter geluk voor een groter aantal mensen. EHERO doet dat door het verschaffen van feitenkennis over geluk, op basis waarvan beter geinformeerde keuzen gemaakt kunnen worden door overheden, organizaties en individuen.

EHERO doet dat op drie manieren:
1) verzamelen van bestaande kennis
2) ontwikkelen van nieuwe kennis
3) verspreiden van kennis

Het verzamelen van bestaande kennis (1) wordt voornamelijk met de World Database of Happiness gedaan.

Terug naar hoofdpunten in het Nederlands