print

Shona1

Co-investigator 
University 
Respondents 
Respondent codes13501-13700
Calibrated itemscase 1: O-HL-u-sq-v-4-a
Data fileshona1.sav
Remarks