print

Farsi1

Co-investigator 
University 
Respondents 
Respondent codes5701-5900
Calibrated itemscase 1: O-HL-u-sq-v-4-a
Data filefarsi1.sav
Remarks