print

Publications

Bibliographics

Author(s):
Eryilmaz, A.
Title:
Yetiþkin Öznel Ýyi Oluþu ile Pozitif Psikoterapi Baðlamýnda Birincil ve Ýkincil Yetenekler Arasýndaki Ýliþkilerin Ýncelenmesi.
Source:
Klinik Psikiyatri, 2011, Vol. 14, 17 - 28
Year:
2011
Language:
English (Australia, Canada, UK, USA)

Subject Classification

Subjects

Eligible for inclusion in findings archive

Eligible
Yes, but not yet entered.