print

Publications

Bibliographics

Author(s):
Karaca, Arzu; Dede,
Title:
Kamu Kurumlarındaki Kadın Çalışanların İş-Aile Çatışma Düzeyleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki: Tunceli Örneği (The relationship between work-family conflict and life satisfaction of women employees working on public institutions: Tunceli case
Source:
Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3 (2) 150-158
Year:
2017
Language:
Turkish

Subject Classification

Subjects

Eligible for inclusion in findings archive

Eligible
No, no valid measure of happiness used.