print

Publications

Bibliographics

Author(s):
Jans-Beken, L
Title:
Dankbaarheid als Bron van Geluk en Groei (Gratitude as a Source of Happiness en Growth)
Source:
Tijdschrift voor Positieve Psychologie, 2018, online
Year:
2018
URL:
http://lilianjansbeken.nl/artikelen/Jans-Beken%202018%20-%20Dankbaarheid%20als%20bron%20van%20geluk%20en%20groei%20-%20%20TPP-2018-03.pdf
Language:
Dutch

Subject Classification

Subjects

Eligible for inclusion in findings archive

Eligible
No, no new data on present happiness.