print

Bibliographic subjects

Bibliographic subject: Pioneers in the study of happiness

Classification path:
STUDY of HAPPINESS Development of happiness research Pioneers in the study of happiness
Additional keywords
Pioneers in the study of happiness,investigators, researchers, scholars

List of Publications on this Subject

Authors Title / Source Year Plé, B. Auguste Comte on Positivism and Happiness.
Journal of Happiness Studies, 2000, Vol. 1, 423 - 445
2000
Larsen, R.J.; Eid, M. Ed Diener and the Science of Subjective Well-Being.
Eid, M.; Larsen, R.J.; Eds.: ''The Science of Subjective Well-Being'', The Guilford Press, 2008, New York, USA, 1 -13
2008
DenBoer, B.; Huijser, W. Ruut Veenhoven, Geluksprofessor en Pragmatisch Barricademens.
DenBoer, B.; Huijser, W.; Eds.: "Leef je Verlangen"; ASPEKt, 2006, Soesterberg, Netherlands
2006
Frisch, M.B. Ruut Veenhoven: Pioneer in Empirical Research on Happiness.
Applied Research in Quality of Life ,2013, Vol. 8, 539 - 542
2013
Veenhoven, R. How I wandered into Quality-Of-Life Research
Newsletter of the International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS), 2018
2018
Veenhoven, R. De Meesterproef van Ruut Veenhoven. Wat blijft er in het licht van geschiedenis over van een promotieonderzoek?
MGV Magazine voor GGZ en Verslavingszorg, 2014, Vol. 69, 47 - 49
2014