print

Bibliographic subjects

Bibliographic subject: Comparison with the happiness of similar people

Classification path:
PURSUIT of HAPPINESS Observed effects on happiness of interventions at individual level Happiness trainings Self-help Comparison with the happiness of similar people
Additional keywords
Comparison with the happiness of similar people,learning from others
Related subjects

List of Publications on this Subject

Authors Title / Source Year Veenhoven, R. De Gelukswijzer: Instrument voor Werken aan Geluk (The Happiness Indicator: Tool for Working on ones Happiness)
Langeweg, S; van Blitterswijk, D.; Eds.: "Het Rendement van Geluk: Inzichten uit wtenschap en praktijk, Stichting Maatschappij en Onderneming", SMO Publicatie 2014/4, 2014, The Hague, The Netherlands, 15 - 134
2014
Bakker, A.B.; Burger, M.; Oerlemans, W.; VanHaren, P.; Veenhoven, R. Raise of Happiness Following Raised Awareness of How Happy One Feels: A Follow-Up of Repeated Users of the Happiness Indicator Website
International Journal of Applied Positive Psychology, 2020, online,
2020
Potts, J. The Use of Happiness in Society: An Evolutionary/Hayekian Approach to Happiness Economics
School of Economics, University of Queensland, MPS 2010
2010